• Rail.

In Nederland worden ieder jaar meer dan 150 miljoen kilometers per trein afgelegd. Daarmee is het Nederlandse spoor een van de dichts bezette spoorwegnetwerken ter wereld. Door de toenemende vraag naar een efficiënter en duurzamer spoornetwerk worden er de komende jaren veel veranderingen doorgevoerd. Wij ondersteunen opdrachtgevers in de railsector met het oplossen van vraagstukken over capaciteit, opleiden en projectmanagement.

Het belang van het Nederlandse spoor

Het Nederlandse spoor heeft een rijke geschiedenis van bijna tweehonderd jaar. Wat begon met een spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem is uitgegroeid tot een van de meest intensief gebruikte spoornetwerken van Europa. Ons spoornetwerk vervult een essentiële mobiliteitsfunctie: jaarlijks worden er via meer dan vierhonderd treinstations 1.2 miljoen reizigers vervoerd. Daarnaast heeft het spoor, voornamelijk door wereldhaven Rotterdam, ook een belangrijke economische functie gekregen. Dit is te zien in het transport naar het achterland, wat jaarlijks neerkomt op zo’n 110.000 ton aan goederen.

Groei en verandering

Door een veranderende mobiliteitsbehoefte onder consumenten en het verduurzamen van reisbewegingen krijgen we de komende jaren te maken met nog meer groei. Zo wordt de trein steeds meer gezien als een goed alternatief voor de auto, zowel vanwege het comfort als de CO2-uitstoot. Op het spoor stijgt zowel het aantal verplaatsingen als de hoeveelheid reizigerskilometers, naar schatting tussen de dertig en veertig procent. Deze groei is sterker dan bij ieder ander vervoersmiddel en vraagt om een efficiënter en duurzamer spoornetwerk. Daarom worden er de komende jaren veel veranderingen doorgevoerd.

Treinbeveiligingsysteem (ERTMS)

Veiligheid staat bovenaan in de railsector. Zo willen we ook de mobiliteit en het uitvoeren van werkzaamheden op het spoor zo veilig mogelijk houden. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er binnenkort gestart aan de transitie naar het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Dit systeem zorgt ervoor dat de treinbeveiliging- en besturingssystemen binnen heel Europa gelijk zijn en maakt internationaal reizen veel eenvoudiger. Zowel de infrastructuur als het materieel moet worden voorzien van ERTMS. Het doel is dat in 2030 alle nationale hoofdspoorverbindingen zijn uitgerust met ERTMS. In 2050 moet de transitie ook voltooid zijn voor de belangrijkste internationale verbindingen binnen Europa.

Automatic Train Operation (ATO)

Een tweede verandering is de automatisering van het treinverkeer. Deze automatisering wordt Automatic Train Operation (ATO) genoemd. Het zorgt ervoor dat energie en spoor efficiënter kunnen worden ingezet, wat intensiever gebruik van het spoor mogelijk maakt. Momenteel voert ProRail proeven uit met automatisch rijdende treinen, waarbij de machinist wordt ondersteund in het preciezer laten rijden en stoppen van de trein. De machinist zelf draagt zelf echter de volledige verantwoordelijkheid.

Technical Valley draagt bij aan de transitie op het spoor

“Het huidige treinverkeer vraagt al een hoop van het spoor. Werkzaamheden moeten zo kort mogelijk voor hinder zorgen. Voor de mensen die aan het spoornetwerk werken, maakt dat de puzzel behoorlijk ingewikkeld. Logistiek, planning, capaciteit en omgeving: al deze factoren vragen om een goede voorbereiding en een strakke afstemming. Het is een vorm van topsport.

Om de transitie in de spoorsector mogelijk te maken, is er personeel nodig dat kennis heeft van de oude én nieuwe systemen. Onder aannemers is de behoefte aan extra handen groot. Op het gebied van aanleg, maar ook in de tak Storing en Onderhoud. Welke kant iemand ook kiest: werken aan het spoor betekent baanzekerheid en afwisseling. Je draagt bij aan duurzame continuïteit én vooruitgang.

Het werk-leertraject van Technical Valley (i.s.m. Railcenter, ProRail en diverse aannemers) sluit hier perfect op aan. Op basis van de behoefte van de markt wordt het traject vormgegeven. Deelnemers worden opgeleid tot Basis Monteur en leren over het spoor én de installaties. Zij krijgen in de eerste drie maanden de theoretische basis mee, waarna ze direct praktijkervaring op gaan doen. Enerzijds biedt het traject statushouders en zij-instromers nieuwe perspectieven, anderzijds wordt het Nederlandse spoor de helpende hand geboden door de schaarste aan vakmensen terug te dringen.”

 Richard de Vries – Executive Consultant

Wij ondersteunen opdrachtgevers in de railsector met het oplossen van vraagstukken over capaciteit, opleiden en projectmanagement.

Copyright 2024 - Technical Valley