• Duurzaamheid is een manier van denken.

    Duurzaam denken en doen

De basis voor alles wat we doen.

Volgens ons is duurzaam denken en doen meer dan alleen een positieve impact maken op het klimaat. Het is de manier waarop we mensen, techniek, infrastructuur en de energietransitie benaderen: altijd met het oog op de toekomst. Dit klinkt vaag, maar wij hebben het zo concreet mogelijk gemaakt. Met E-volve, het ontwikkelingsplatform voor medewerkers van Technical Valley, zorgen we voor resources waarmee iedereen zijn of haar eigen toekomst kan bepalen. Met onze technische opleidingen inclusief baangarantie bieden we perspectief aan de arbeidsmarkt. Met onze infrastructurele projecten bieden we letterlijk een weg naar de toekomst. We zijn pas tevreden als de oplossingen die we vandaag ontwikkelen in de toekomst voor mogelijkheden zorgen. Zo maken we duurzaam denken de basis voor alles wat we doen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties. De SDG’s hebben als doel de wereld een betere plek te maken. Hierin speelt techniek een belangrijke rol. Daarom hebben we vier doelen geadopteerd binnen onze organisatie waar we actief aan bijdragen.

Duurzame inzetbaarheid is essentieel. Met E-volve, het ontwikkelingsplatform voor medewerkers van Technical Valley, zorgen we voor resources waarmee iedereen zijn of haar eigen toekomst kan bepalen.

Copyright 2024 - Technical Valley