Statushouders worden opgeleid voor baan in elektrotechniek bij Alliander.

Uitgelicht

Er is een structureel tekort aan vaktechnisch personeel en veel statushouders met ervaring in de techniek hebben moeite om aan het werk te komen. Daarom hebben Alliander, Temphory en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF de handen ineengeslagen en een opleidingstraject voor statushouders opgezet. Op 3 augustus ging alweer de derde groep van start. 

De meeste deelnemers aan het opleidingstraject zijn afkomstig uit Syrië. Ze hebben in hun land van herkomst al ervaring opgedaan in de techniek en willen hun vak hier ook uitoefenen. Zonder een netwerk, beheersing van de (vak)taal en werkervaring op de Nederlandse arbeidsmarkt is het voor hen vrijwel onmogelijk om passend werk te vinden. Met dit opleidingstraject nemen Alliander, Temphory en het UAF die drempels weg. Alliander financiert het traject. 

René Weij, Alliander: “In onze branche is veel werk te doen en wij vinden het belangrijk om statushouders te ondersteunen bij het vinden van werk en het opbouwen van een toekomst in Nederland. Ook zien we graag meer diversiteit in ons bedrijf. Dit opleidingstrajcect is voor ons allemaal een win-winsituatie.”

In de eerste zes maanden volgen de deelnemers twee vakinhoudelijke opleidingen tegelijk: Eerste Monteur Laagspanningsdistributie en Eerste Monteur Middenspanningsdistributie. Deze opleidingen combineren ze met (vak)taallessen. Daarna lopen ze tien maanden stage bij diverse aannemers in het werkgebied van Alliander. Na deze beroepspraktijkvorming keren ze nog twee maanden terug in de schoolbanken om hun opleidingen tot Eerste Monteur Laag- en Middenspanningsdistributie (mbo 3) af te ronden. Na het behalen van de diploma’s gaan zij aan het werk bij Alliander en ontwikkelen zich verder on the job. Het totale opleidingstraject duurt drie jaar en garandeert een baan bij Alliander.   

Oud-deelnemer Emad (uit Syrië), die sinds een jaar als elektromonteur aan de slag is: “Dit diploma en deze baan betekenen heel veel voor mij.”

Voor het ontwikkelen van het opleidingstraject heeft het UAF  haar kennis en ervaring beschikbaar gesteld. Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens het traject werkt het UAF samen met Temphory en Alliander om de deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden.  

Copyright 2024 - Technical Valley