Opleidingsprogramma voor technici in de laag- en middenspanning voor Liander

Cases

Groei in dataverkeer en telecom

Door de groeiende economie en de energietransitie is het werkpakket van Liander de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om dit werk te kunnen verzetten zijn bij Liander veel nieuwe collega’s nodig. Het probleem was echter dat de gecertificeerde technici heel schaars zijn op de markt. Daarom heeft Technical Valley een opleidingsprogramma aangeboden, waarbij professionals verder werden opgeleid in een opleidingsprogramma waar ze in één jaar twee opleidingen konden halen. Hierdoor kunnen technici zich duurzaam ontwikkelen van monteur naar eerste monteur, naar technicus. Daarnaast biedt het een duurzaam perspectief voor de toekomst, waarbij deze technici ingezet kunnen worden bij de aanleg van zonneparken en windparken. Omdat op dit moment grote energietransities plaatsvinden, blijven Technical Valley en Liander samenwerken om het onderhoud van het energienetwerk en elektriciteitsnetwerk te verbeteren.

Copyright 2024 - Technical Valley