• Mobiliteit.

De komende jaren worden er grote projecten uitgevoerd om de Nederlandse infrastructuur toekomstbestendig te maken. Een voorbeeld hiervan is de installatie van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI`s). Deze projecten moeten zo efficient mogelijk worden uitgevoerd om het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn. Onze consultants helpen deze projecten optimaal uitwerken en uitvoeren samen met opdrachtgevers (systeemleveranciers, lokale en regionale overheden) en aannemers in de sector.

Infrastructuur en mobiliteit in Nederland

De Nederlandse infrastructuur behoort tot de beste ter wereld, maar ook wij komen de aankomende jaren voor uitdagingen te staan. De Nederlandse bevolking groeit met zo’n 6 procent tot 18 miljoen in 2030. De vier grote steden groeien zelfs harder dan de rest van Nederland, met 15 procent bevolkingsgroei tot 2030. Dat heeft tot gevolg dat het drukker wordt op de weg en in het OV. Dat is ook terug te zien in de cijfers: er staat de laatste tijd een recordaantal files in en rond de steden en in diezelfde gebieden zit het OV in de spits ook vaak vol. Tegelijkertijd wordt het buiten de Randstad steeds moeilijker om betaalbaar en voor iedereen toegankelijk vervoer te bieden. Het is dus zaak om nieuwe oplossingen en innovatie toe te passen en de mobiliteit slimmer in te richten, zodat Nederland goed bereikbaar blijft.

Slimmer en schoner verkeer

Laten we beginnen op de weg. De auto is namelijk goed voor 74 procent van afgelegde kilometers in Nederland. Ook het vrachtverkeer vormt een essentieel onderdeel van de Nederlandse economie en groeit de komende jaren naar verwachting bijna 10 procent ten opzichte van 2019. Al dit extra verkeer zorgt voor files en meer luchtvervuiling. Een goede oplossing voor betere verkeersdoorstroom zijn bijvoorbeeld intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI`s): deze kunnen communiceren met het aankomende verkeer waardoor de verkeersdoorstroming bevordert kan worden. De iVRI stemt verkeerslichten beter af op naderend verkeer en weggebruikers krijgen informatie over bijvoorbeeld de wachttijd tot het groene licht. Voor vrachtverkeer zijn Connected Transport Corridors een goede oplossing: een Connected Transport Corridor (CTC) is een intelligent systeem voor sneller, veiliger en milieuvriendelijker vrachtvervoer. Deelnemende vrachtwagens kunnen prioriteit aanvragen bij slimme verkeerslichten (iVRI’s) waardoor ze vaker groen licht krijgen. Dit bespaart tijd, brandstof en dus ook CO2.

Mobility as a Service

Om de druk van de weg te halen en de bereikbaarheid van Nederland met openbaar vervoer te vergroten gaat Nederland experimenteren met Mobility as a Service (MaaS). MaaS draait om het bundelen van data van zoveel mogelijk vervoersaanbod. Die data worden getoond in apps die de reiziger informatie bieden over alle vervoersmogelijk­ heden. Dit maakt reizen op maat mogelijk, de reiziger in zijn behoefte wordt voorzien en op die manier zo snel, duurzaam of zorgeloos mogelijk van deur tot deur kan reizen.

Duurzame openbare verlichting

Naast de mobiliteit op de weg, het fietspad en in het OV kan de Nederlandse infrastructuur duurzamer worden ingericht. Bijvoorbeeld door het installeren van duurzame openbare verlichting. Dit helpt mee om de veiligheid in de stad te vergroten, maar ook de ecologische impact van verlichting te beperken. Op snelwegen kan de lichtintensiteit slim afgestemd worden op de verkeersdrukte, weersomstandigheden en passerende nooddiensten. Hier kunnen grote energiereducties worden behaald.

Hoe Technical Valley bijdraagt aan toekomstbestendige infrastructuur en mobiliteit

Kortom, het slimmer en duurzamer maken van onze infrastructuur zorgt ervoor dat er de komende tijd veel projecten uitgevoerd moeten worden. Deze projecten moeten zo efficient mogelijk worden uitgevoerd om het verkeer zo min mogelijk tot last te zijn. Binnen de projecten komen technische kennis en programmamanagement samen. Onze consultants helpen deze projecten optimaal uitwerken en uitvoeren samen met opdrachtgevers (systeemleveranciers, lokale en regionale overheden) en aannemers in de sector.

Wij adviseren onze opdrachtgevers over de wijze waarop het elektriciteitsnet kan worden aangepast en over hoe deze aanpassing gerealiseerd kan worden.

Copyright 2024 - Technical Valley