• Telecom.

Ieder jaar neemt het dataverkeer met ongeveer 40% toe. Dit dataverkeer bestaat niet alleen uit internetdata of mobiele data, maar ook data afkomstig van systemen binnen de energie, verkeerstechniek en rail. Deze data moet real time en op afstand kunnen functioneren en worden uitgelezen. Om de huidige systemen optimaal te laten functioneren en de datagroei op de kunnen vangen is een uitstekende digitale infrastructuur noodzakelijk. Wij ondersteunen netwerkeigenaren, investeerders, operators, overheden en aannemers bij het zo effectief, snel en kostenefficiënt mogelijk aanleggen, onderhouden en aanpassen van onze digitale infrastructuur.

Digitaal Nederland

De digitale infrastructuur is essentieel geworden in de Nederlandse samenleving. Zo had 97% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder in 2021 thuis toegang tot internet en is bijna negen op de tien Nederlanders dagelijks online. Daarmee zijn we Europees koploper. We internet gebruiken het voor dagelijkse communicatie, het verkrijgen van informatie en nieuws en zaken als digitaal bankieren. Ook op economisch vlak heeft de digitale infrastructuur grote impact. Zo’n 50.000 dienstverleners genereren jaarlijks 146 miljard euro aan omzet en bieden werk aan meer dan 550.000 mensen. Nederland heeft zich daardoor de afgelopen drie decennia ontwikkeld tot één van de belangrijkste internationale data hubs in de wereld.

Groei en verandering

Het belang van de digitale infrastructuur wordt de komende jaren alleen maar groter. Door de toenemende digitalisering in de vorm van apps, internet-of-things, smart city functies, thuiswerken en streamen is snelle en betrouwbare connectiviteit essentieel. Dit geldt voor zowel mobiel dataverkeer als voor dataverkeer via vaste netwerken. Maar ook het dataverkeer van, naar en binnen bedrijven en organisaties neemt enorm toe. Deze digitaliseringstrend vraagt om aanpassingen en verbeteringen binnen ons telecomnetwerk. Een belangrijke ontwikkeling binnen het toekomst- en vooral groeibestendig maken van ons telecomnetwerk is de implementatie van glasvezel. Alleen glasvezel kan de stijgende datavraag in ons land aan.

De aanleg van glasvezel

Glasvezel is krachtig internet waarbij data via vezels van glas met de snelheid van het licht wordt uitgewisseld. Dit gaat met een knipperende laser, een slimme techniek zodat de verbinding supersnel en betrouwbaar is. Momenteel is ongeveer de helft van alle Nederlandse huishoudens aangesloten op glasvezel. De komende jaren wordt er nog voor meer dan een miljard geïnvesteerd om meer huizen en bedrijfspanden aan te sluiten. Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is een complex en kostbaar programma, waarbij technische, infrastructurele en bouwtechnische componenten een rol spelen. Onze specialisten zijn al jaren actief in de markt met de uitrol van glasvezel (Ftth, Fttx) en helpen opdrachtgevers de uitrol van glasvezel te realiseren.

Technical Valley draagt bij aan het verbeteren van de digitale infrastructuur

Onze specialisten zijn al jaren actief in de markt met de uitrol van glasvezel (Ftth, Fttx) en helpen opdrachtgevers de uitrol van glasvezel te realiseren. Dit doen we door het opzetten van programma’s voor het bouwen en beheren van glasvezelnetwerken. Tijdens de uitvoering van de projecten schakelen we tussen ketenpartners, zoals gemeenten, nutsbedrijven en aannemers, en eindklanten. Om deze projecten op de juiste manier uit te voeren is het essentieel een actieve rol te spelen in de uitvoering. Zo komen abstracte planning van projecten en praktische uitvoering (dit kan al zo simpel zijn als de juiste kabels in de grond leggen) vaak samen op de werkplaats, waardoor we een verschil kunnen maken met de technische achtergrond van onze consultants. Zo leggen we door heel Nederland een veilig, betrouwbaar en snel glasvezelnetwerk aan, in zo’n kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk overlast voor de buurt.

Wij ondersteunen netwerkeigenaren, investeerders, operators, overheden en aannemers bij het zo effectief, snel en kostenefficiënt mogelijk aanleggen, onderhouden en aanpassen van deze infrastructuur.

Copyright 2024 - Technical Valley