Energie, rail, verkeerstechniek, telecom, metaal en procestechniek

In het verduurzamen van onze samenleving zien we een groot aantal techniekvelden samenkomen. Er is geen sprake van één probleem, maar een samenstel van problemen en oplossingen. Eén ding weten we zeker: het moet duurzamer met mindere fossiele brandstoffen. Wij zien de verbinding tussen de verschillende dossiers en maken een verdieping om de verschillende deeloplossingen heen.

Energie

De energietransitie is nodig om onze maatschappij duurzamer en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. In het dossier energietransitie komen disciplines vanuit Elektrotechniek en Infratechniek samen. De opgave in de energie-infrastructuur aanpassing is immens. Niet alleen vanuit een capaciteitsvraagstuk, maar ook nog eens door de sterk toenemende decentrale opwekking. Hierdoor wordt onze elektriciteitsinfrastructuur anders gebruikt dan waarvoor het oorspronkelijk ontworpen is. Wij adviseren onze opdrachtgevers niet alleen over de wijze waarop deze netten kunnen worden aangepast, maar ook over de manier waarop deze aanpassing gerealiseerd kan worden.

Rail

De rol van het openbaar vervoer in onze dagelijkse verplaatsingen neemt de komende jaren flink toe, op het Spoor zelfs met 30%. Een positieve trend, want hierdoor daalt onze gezamenlijke CO2 uitstoot. Hiervoor zijn grote aanpassingen in de Railinfrastructuur nodig. Zowel de Treinbeveiliging als de Energievoorziening voor de treinen (bovenleiding) gaan de komende jaren fors op de schop. Beide hebben ook een grote impact op de Spoorse Kabels en Leidingen. Wij ondersteunen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de railsector met de vraagstukken over technische haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid.

Verkeerstechniek

Naast het openbaar vervoer wordt door onze toenemende Mobiliteit het wegennet steeds intensiever gebruikt. Zowel in het hoofdwegennet (snelwegen) als in het lokale onderliggende wegennet wordt door de implementatie van Verkeersmanagement methodieken en -installaties de infrastructuur ‘slimmer’. Onder andere de invoering van intelligente VerkeersRegelInstallaties (VRI) helpen daarbij. Hierdoor is de doorstroming efficiënter en het het wegverkeer schoner. Het efficiënt inrichten van duurzame openbare verlichting helpt mee om de veiligheid in de stad te vergroten maar ook de ecologische impact van verlichting te beperken. Onze consultants helpen zowel opdrachtgevers (systeemleveranciers, lokale en regionale overheden) als aannemers in deze sector met het optimaal uitwerken van hun projectopgave.

Telecom

Om de systemen binnen de energie, verkeerstechniek en rail, realtime en op afstand goed te laten functioneren is een uitstekend telecommunicatienetwerk noodzakelijk. Data verkeer en betrouwbareConnectiviteit is cruciaal, zowel Mobiel als via vaste netwerken (Glasvezel, Coax, Koper). Daarnaast speelt Telecom een cruciale rol in het mogelijk maken van thuiswerken en streamingsdiensten als Netflix. Onze specialisten zijn al jaren actief in de markt van de uitrol van Glasvezel (FttH, Fttx). Wij ondersteunen netwerkeigenaren, investeerders, operators, overheden en aannemers bij het zo effectief, snel en kostenefficiënt mogelijk aanleggen, onderhouden en aanpassen van deze infrastructuur.

Metaal

De werktuigbouwkunde (WTB) heeft binnen de techniek altijd al een bijzondere positie gehad. Omdat de WTB naast veelzijdig en breed ook specialistisch is. De werktuigbouwkunde richt zich met name op het ontwerpen en maken van machines, constructies en installaties. Werktuigbouw maakt de maakbaarheid maakbaar. Van constructiewerk tot machinebouw. Van lasser tot engineer er is altijd een functie die bij je past binnen de metaal sector.

Procestechniek

Van kabelproductie- tot voedingsmiddelenindustrie: overal zijn mensen nodig met gedegen kennis van het mechanische en elektrische binnen de procestechniek. Om de apparaten en machines te bedienen en te onderhouden, geautomatiseerde processen te regelen en medewerkers te instrueren. Van proces operator (VAPRO) tot hoofd technische dienst met kennis van mechatronica en meet en regeltechniek. Vergroot je mechanische en elektrische kennis en er is altijd werk voor je.

Leer-werktraject Eerste monteur elektrotechniek voor statushouders

Meerdere locaties

Hbo stagiair(e) HR Recruitment

Ermelo

Eerste monteur laag- en middenspanningsdistributie

Meerdere locaties

Metaalproductiemedewerker/ poetser

Meerdere locaties

Poedercoater

Meerdere locaties

Verzinker

Meerdere locaties

Straler

Meerdere locaties

Lasser

Meerdere locaties

Industrie Spuiter

Meerdere locaties

Muncitor în producția de metale / curățător

Locații multiple

Copyright 2022 - Technical Valley