“Dichtbij een groep staan en die persoonlijke groei meemaken, dat vind ik mooi”

Collega's vertellen

Docenten die met extra plezier lesgeven. Persoonlijke begeleiding door jobcoaches. Teamleiders die de monteurs in spé een warm welkom heten en goed ontvangen in hun teams. Allemaal ingrediënten voor een succesvol werk-leertraject! Marjolijn: “In september starten we voor de 7e keer met een groep statushouders voor Alliander. Een traject waarin we die duurzame toekomst echt waarmaken!”

Samen groeien van ambitie naar succes
“Zorgen dat mensen doen waar ze gelukkig van worden, hun diploma’s behalen en gericht aan hun toekomst kunnen werken, dát vind ik zo mooi aan mijn werk. De statushouders waar ik mee te maken krijg hebben vaak al technische ervaring opgedaan in het land van herkomst en zijn erg ambitieus. Om in Nederland aan ons energienet te kunnen werken moet je nu eenmaal eerst een diploma hebben. Daar helpen wij ze maar wát graag aan. En wat zijn ze dankbaar, stuk voor stuk. Er zijn natuurlijk best wat cultuurverschillen, maar saamhorigheid overheerst. Dat maakt dat het meteen een hechte groep is. En dat ze de Nederlandse taal samen sneller leren, en de Nederlandse cultuur eigen maken. Aan het begin durven ze bij wijze van spreken amper Nederlands te praten en na verloop van tijd zie je ze echt groeien met elkaar.”

Een echte win-winsituatie
“Ik heb ook klas nummer 5 en 6 begeleid, en nu gaan we dus al voor de 7e keer beginnen met dit traject! Alliander is ontzettend blij met de nieuwe aanwas van monteurs; het liefst laten zij 30 tot 35 monteurs per maand starten. Het is een win-winsituatie: Alliander krijgt nieuwe en gemotiveerde monteurs. De statushouders krijgen de kans om kosteloos de opleiding te volgen en zo een duurzame toekomst voor henzelf op te bouwen. Door de intensieve samenwerking met Alliander kunnen wij het opleidingstraject inclusief de Nederlandse taal- en cultuurlessen steeds verder optimaliseren. De deelnemende statushouders zijn niet alleen heel gemotiveerd, maar hebben ook een goede basis om aan dit traject te beginnen. Ik hoor wel eens dat statushouders liever werken met Nederlanders zodat ze zich de taal sneller eigen maken. Soms helpen ze elkaar zelfs op zondagen met leren. Dat getuigt van wilskracht en motivatie, wat zorgt dat ze meer verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatieven krijgen.”

“Samenwerken aan economische zelfstandigheid en een duurzame integratie”

Persoonlijke begeleiding gedurende het hele traject
“Er wordt goed rekening gehouden met de statushouders. De opleiding kost hen geen geld, ze krijgen vanaf dag één salaris, examens kunnen ook mondeling in plaats van schriftelijk, en we bieden ze baanzekerheid voor de toekomst. Er zijn thuisstudiedagen en docenten stoppen ’s middags soms eerder om files te vermijden, aangezien ze uit het hele land komen. Ik hoop dat ze geen drempel voelen om mij te benaderen, want ik ben een groot voorstander van persoonlijk contact. Het zit ‘m in de kleine dingen, samen successen vieren, iemand succes wensen voor een toets en hem feliciteren als hij die gehaald heeft. Ik vind het leuk om ze ’s ochtends even te spreken als ik op kantoor aankom. Tijdens stagebezoeken word ik blij als ik zie dat ze met hun leermeester aan het werk zijn. Van Technical Valley krijg ik de ruimte om persoonlijk te begeleiden, wat mijn werk echt leuker maakt. Wij geven zoveel betekenis aan deze mensen die een mooie toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen.”

Wil je meer weten? Klik hier.

Copyright 2024 - Technical Valley