Interim oplossingen

Bron van energie
Waarde toevoegen
Ondernemerschap
Duurzaam ontwikkelen
Voorwaarste kracht

Tijdelijke capaciteit, blijvende resultaten

Onze interim-oplossingen gaan verder dan alleen het vervullen van een tijdelijke functie of het tijdelijk toevoegen van capaciteit. Wij willen u helpen verder te ontwikkelen. Daarom leveren wij professionals met frisse blik, die kritisch naar de status quo kunnen kijken en daar proactief op kunnen adviseren. Ook maken wij onze interim-resultaten meetbaar, door vooraf een plan te ontwikkelen en deze tussentijds en na afloopt te toetsen. Zo kunt u actief sturen op de inzet van de interim-professional en kunt u verder bouwen op de resultaten van de interim-opdracht.

Tijdspad

Het tijdspad van een interim-opdracht bestaat uit drie fasen: het opstellen van het plan van aanpak, het bespreken van de periodieke voortgang en het bespreken van de slotrapportage.

Opstellen PvA (eerste 4 weken) Bespreken van de periodieke voortgang (iedere 4 tot 6 weken) Bespreken van de slotrapportage (einde opdracht)

Contactpersoon

Neem hier contact met ons op:

Copyright 2021 - Technical Valley