• Energie.

De capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk staat onder druk. Dit komt door de stijgende elektriciteitsvraag, de decentralisatie van elektriciteitsbronnen en een stijgend aantal grootverbruikers. Om de uitdagingen op te lossen en te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk toekomstbestendig moet het elektriciteitsnetwerk worden aangepast. Wij adviseren onze opdrachtgevers over de wijze waarop en over hoe deze aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.

Het dalende energieverbruik en het stijgende elektriciteitsverbruik

In Nederland is een interessante trend te zien op het gebied van energie. Nederlanders verbruiken namelijk minder energie, maar de vraag naar elektriciteit stijgt. Het energieverbruik van huishoudens daalde met 23% tussen 1990 en 2019. Deze daling komt voornamelijk door een groot aantal energiebesparende maatregelen, zoals de installatie van energiezuinige lampen, isolatie en HR-ketels. Tegelijkertijd steeg het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse huishoudens tussen 1990 en 2019 met 15% per inwoner. Deze trend is ook te zien binnen zakelijke sectoren. Installaties voor verwarming, koeling en productie worden energie efficiƫnter, maar tegelijkertijd stijgt de vraag naar elektriciteit. Dit komt onder andere door de komst van datacenters en distributiecentra, die veel elektriciteit verbruiken.

De gevolgen voor de Nederlandse elektriciteitsproductie

Door de stijgende vraag naar elektriciteit gaan we ook meer elektriciteit produceren. De Nederlandse elektriciteitsproductie steeg naar een recordhoogte in 2020: bijna 119 miljard kWh. Dat is de hoogste productie ooit gemeten. Dankzij de energietransitie werd de elektriciteitsproductie ook een stuk schoner. Zo halveerde de elektriciteitsproductie uit kolen en steeg de productie uit hernieuwbare bronnen explosief: een toename van maar liefst 40% ten opzichte van 2019. Dit is goed nieuws voor de energietransitie en het klimaat, maar het zorgt ook voor een aantal grote uitdagingen voor het Nederlandse elektriciteitsnetwerk die we de komende jaren moeten oplossen.

De uitdagingen voor het Nederlandse elektriciteitsnetwerk

De energietransitie heeft grote gevolgen voor het Nederlandse elektriciteitsnetwerk (de ruggengraat van het energiesysteem). Ons elektriciteitsnetwerk is zeer betrouwbaar, maar de capaciteit staat onder druk. De snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit levert in bepaalde delen van ons land een wachtrij op van gebruikers, die niet allemaal tegelijk toegelaten kunnen worden op het net. Er is dan sprake van congestie. Op sommige plekken is het elektriciteitsnetwerk zo overbelast, dat er geen nieuwe aansluitingen meer kunnen worden gerealiseerd. Dit vertraagt de energietransitie en heeft gevolgen voor de economische groei van Nederland.

Hoe Technical Valley bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnetwerk

Om de problemen op te lossen worden er de komende jaren grote aanpassingen gedaan aan het elektriciteitsnetwerk. In dit dossier komen disciplines vanuit elektrotechniek en infratechniek samen. Om te beginnen moet de capaciteit worden vergroot. Daarnaast moet het elektriciteitsnetwerk ook slimmer kunnen omgaan met de toenemende elektriciteitsvraag en aansluitingen. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van smart grids. Ieder gebied is anders en vraagt om een oplossing op maat. De consultants van Technical Valley kijken samen met gemeenten, netbeheerders, aannemers en energiebedrijven naar mogelijke oplossingen. We adviseren over de wijze waarop het elektriciteitsnet kan worden aangepast en over hoe deze aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.

Wij adviseren onze opdrachtgevers over de wijze waarop het elektriciteitsnet kan worden aangepast en over hoe deze aanpassing gerealiseerd kan worden.

Copyright 2024 - Technical Valley