Inrichting van een proactieve, voorspelbare Project Control afdeling.

Vanuit de opdrachtgever kreeg Technical Valley In Control de vraag de projectorganisatie voor te bereiden op de toekomst. De huidige organisatie zou hiervoor in kaart moeten worden gebracht en met kennis en expertise naar een hoger niveau worden getild. Dit behoeft kennis en expertise. Eén van onze ervaren consultants heeft dit project opgepakt. Er is zo te werk gegaan dat de organisatie in kaart gebracht is, de verbeterinitiatieven zijn geïnventariseerd, waarna vervolgens geïmplementeerd. In samenwerking met de opdrachtgever heeft dit geleid tot een proactieve control afdeling die met nieuwe systemen werkt en die ook fungeert als sparringpartner van de organisatie. Daar waar de afdeling eerst voornamelijk reactief was, is deze nu proactief. Op deze manier hebben we een duurzame oplossing voor de Project Control afgeleverd, die volledig is ingericht voor de komende jaren.

Copyright 2021 - Technical Valley